Lykiltölur 2020

Sala á vöru og þjónustu
0 m.kr.
[2019: 14.845 m.kr.]
EBITDA
0 m.kr. / 6,3%
[2019: 1.006m.kr. / 7,2%]
Heildarhagnaður
0 m.kr.
[2019: 456 m.kr.]
Framlegð
0 m.kr. / 24,7%
[2019: 3.845 / 25,9%]
Veltufjárhlutfall
0  
[2019: 1,34]
Eiginfjárhlutfall
0 %
[2019: 57,1%]

Fjöldi starfsmanna

Menntun starfsmanna