Sjálfbærnistefna


Samsetning orku

Losun gróðurhúsalofttegunda

Losun gróðurhúsalofttegunda er mæld í tonnum svokallaðra koltvísýringsígilda (tCO2e).

Þróun endurunnins úrgangs

Úrgangur: Heildarmagn úrgangs nam 95.300 kg.
Hlutfall flokkaðs úrgangs var 73% af heildarmagni og hlutfall endurunnins og endurheimts úrgangs 71,4%.

Endurunninn úrgangur

Þróun flokkaðs úrgangs

Flokkaður úrgangur

Heildarmagn prentaðs pappírs (bls)